Gleba a nawożenie

Potrzebne roślinie składniki pokarmowe są w różny sposób zatrzymywane przez glebę. Rozpuszczalne w wodzie związki potasu, wapnia i azotu są zatrzymywane na powierzchni cząstek spływalnych lub najdrobniejszych cząstek próchnicy. Natomiast azot, w formie azotanowej, nie jest zatrzymywany przez glebę, dlatego saletrę stosuje się dopiero wówczas, gdy rośliny rozwiną dostatecznie swój system korzeniowy i mogą natychmiast wykorzystać ten nawóz. Związki fosforu są zatrzymywane przez glebę w taki sposób, że w roztworze glebowym wchodzą w związki z wapniem, żelazem i glinem, tworząc związki nierozpuszczalne osad. Dzięki temu fosfor jest magazynowany w glebie, ale staje się mniej przyswajalny dla roślin. Nazywa się ten proces uwstecznianiem fosforu. Jest to główna przyczyna słabego wykorzystania nawozów fosforowych przez rośliny. O dostępności fosforu dla roślin decyduje odczyn gleby. Na glebach silnie kwaśnych tworzą się trudno rozpuszczalne związki fosforu. Wapnując gleby kwaśne, można zwiększyć przyswajalność fosforu. Podobny skutek przyniesie zwiększenie ilości próchnicy, która łatwo wchodzi w związki z fosforanami, czyniąc je łatwiej przyswajalnymi. W celu zwiększenia przyswajalności fosforu nawozy fosforowe produkuje się w postaci granulatu.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Szkolenia interpersonalne

    Szkolenia interpersonalne — czyli jak zrozumieć innych i być zrozumianym Pomimo ułatwionego kontaktu z innymi ludźmi, większość z nas posiada problem w komunikacji. Często nie tylko źle interpretujemy komunikat rozmówcy, ale również sami nie potrafimy wyrazić się w sposób zrozumiały dla naszego odbiorcy. Jak temu zaradzić? To proste. Z pomocą przychodzą nam szkolenia interpersonalne. W…

    Read more
  • Szkolenie z asertywności

    Szkolenie z asertywności – jak nauczyć się być asertywnym? Asertywność to (obok empatii) podstawowa umiejętność wchodząca w skład inteligencji emocjonalnej. Czym tak naprawdę jest asertywność? To posiadanie i pozbawiona agresji umiejętność wyrażania własnego zdania i emocji, które nie narusza granic naszych oraz innych osób. Asertywność to także obrona własnych praw w różnych sytuacjach społecznych. Asertywne…

    Read more