Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Odpowiednie rozporządzenie MSWiA nakłada na właścicieli i zarządców obiektów użyteczności publicznej wymóg sporządzenia odpowiedniego dokumentu, w którym zawarte będą wytyczne dotyczące ochrony przeciwogniowej oraz informacje związane z eksploatowaniem budynków oraz znajdujących się w nim urządzeń. Dokumentem tym jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Wymóg sporządzenia owego dokumentu nałożony jest na obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoły, biura firmowe, urzędy, szpitale i inne instytucje pokrewne, oraz obiekty zamieszkania zbiorowego takie jak hotele, pensjonaty i sanatoria oraz obiekty produkcyjne i magazynowe. Dokument ten powinien definiować warunki ochrony przeciwpożarowej, w tym metody zabezpieczania prac niezbędnych do wykonania, potencjalnie mogących wywołać pożar; metody organizowania ewakuacji; uwzględniać wyposażenie niezbędnych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Sporządzenie takiego dokumentu należy zlecić osobie z odpowiednimi kwalifikacjami tzn. posiadającej przynajmniej ukończone szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Liceum wieczorowe Warszawa

    Jak pogodzić sport, z nauką ? Ostatnia klasa podstawówki, tyle czasu na to czekałaś. Masz już serdecznie dosyć swojej miejscowości i tych samych nauczycieli od 8 lat. Ponadto nauka to nie jest Twoje ulubione zajęcie, za to piłka siatkowa to jest, to co kochasz. Czujesz, że musisz coś zmienić. Marzy Ci się wyjazd do innego…

    Read more
  • Gry ćwiczące umysł

    Istota umysłu Przez wiele lat uczęszczamy do najróżniejszych rodzajów szkół jak i uczelni, pozwala to nam na zdobywanie wiedzy przydatnej w późniejszym okresie naszego życia. Jednak czy przez tak długi okres czasu spędzany w szkole doświadczamy ćwiczeń pozwalających na lepsze funkcjonowanie naszego umysłu? Otóż nie. Będąc dziećmi regularnie rozwiązujemy najróżniejsze łamigłówki, wykonujemy różne rodzaje ćwiczeń…

    Read more