Kolejne szczeble

Edukacja w naszym kraju jest podzielona na kilka pomniejszych szczebli. Niektóre etapy są wyraźnie od siebie oddzielone, inne zaś nieco mniej wyraźnie i nieco mniej jasno, ale da się je również zauważyć.
Te mniej wyraźne szczeble dotyczą nauki w szkole podstawowej. Szkoła podstawowa jest nieformalnie podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich to klasy jeden – trzy. Drugi etap to klasy od czwartej do szóstej. Niby jedna szkoła, ale bardzo wyraźnie widać zmianę w podejściu do uczniów, w wymaganiach i samej organizacji.
Pierwszy etap szkoły podstawowej to nauczanie zintegrowane. Dziecko uczy się w zasadzie wszystkiego, a treści są przeplatane między sobą. Natomiast, w kolejnych latach, treści są pogrupowane w bloki i dziecko uczy się konkretnych bloków. Nie ma jeszcze rozdzielonych poszczególnych przedmiotów, ale nie uczy się też już wszystkiego na raz.
Zmienia się też sposób opieki nad uczniami. W pierwszych klasach jedna pani uczy wszystkiego. W kolejnym etapie, jest wychowawczyni, ale bloków uczą już poszczególni nauczyciele.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Geologia inżynierska

    Kierunek: geologia inżynierska W dobie szybkiego rozwoju technologii budowlanych geologowie odgrywają bardzo ważną rolę. Dlatego też studia na kierunku geologia inżynierska to świetny pomysł dla każdego, kto interesuje się zarówno samą geologią, jak i budownictwem czy przemysłem wydobywczym. Studia te przygotowują do pracy w firmach oraz przedsiębiorstwach geologicznych i górniczych. Istnieje również możliwość zatrudnienia w…

    Read more
  • Agencja influencerów

    Agencja influencerów – jak podjąć współpracę z influencerem? Na czym polega influencer marketing? Twórcy internetowi gromadzą wokół siebie zaangażowaną społeczność osób, które posiadają podobne zainteresowania i prowadzą zbliżony styl życia. Dzięki temu mają duży wpływ na decyzje zakupowe swoich odbiorców. Influencer marketing polega na wykorzystywaniu influencerów do różnego rodzaju kampanii reklamowych. Publikując treści w swoich…

    Read more