System agrotechniczny

Bezpośrednim celem systemów agrotechnicznych jest osiągnięcie największej efektywności środków produkcji w określonym rejonie. Zwykle trzeba się zdecydować na jeden z wariantów maksymalizacji wydajności: ziemi, pracy lub środków trwałych i obrotowych. Najbardziej komplikuje sprawę fakt, że systemy i wskaźniki ustalone dla całego rejonu muszą być wypadkową organizacji i wyników produkcyjnych poszczególnych gospodarstw. Nie można przecież wiernie powielać systemu zaplanowanego w konkretnym rejonie na wszystkie gospodarstwa rolne, choćby ze względu na ich odmienność i konieczność węższej specjalizacji. Na tym etapie musiałoby zatem nastąpić powiązanie i zharmonizowanie planowania odgórnego z oddolnym. W obrębie większych jednostek regionalnych znajdą się gospodarstwa o różnej kulturze roli, niejednakowym poziomie stosowanej agrotechniki, wiedzy i przygotowania fachowego rolników. W perspektywie najbliższych lat nie można zakładać całkowitego wyrównania tych różnic. W planowaniu systemów i elementów agrotechniki z nimi związanych powinno się w rejonie uwzględnić co najmniej dwa warianty: dla gospodarstw reprezentujących wyższy oraz niższy poziom intensywności i technologii produkcji rolnej.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Organizacja absolutorium

    Organizacja absolutorium Organizacja absolutorium to niełatwe zadanie, ale każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo będzie musiała się z nim zmierzyć. Warto tu wspomnieć czym konkretnie jest przedsiębiorstwo czy działalność gospodarcza. Te dwa terminy są ze sobą związane i ciężko wyjaśnić jeden, nie wspominając o drugim. Otóż działalność gospodarcza to działalność zarobkowa, wykonywana w sposób zorganizowany, ciągły i…

    Read more
  • Szkolenia sprzedażowe – tak nauczysz się trafiać do klienta! Praca w handlu z pozoru wiąże się z umiejętnością sprzedaży – to wydaje się być zawarte w definicji takich zawodów. W rzeczywistości jednak nie istnieje coś takiego, jak jedna i niezmienna umiejętność sprzedaży albo szczególny talent, którego części z nas brakuje. Jeśli pracujesz w handlu, ale…

    Read more