Szkolenia BHP – Gdynia

Po co są organizowane szkolenia BHP?
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe niezależnie od tego, jakie piastujemy stanowisko w zakładzie pracy. Celem szkolenia BHP jest zapoznanie kursantów z przepisami Kodeksu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP uczą także, jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. Posiadając taką wiedzę jesteśmy w sanie pomóc w sposób fachowy osobie pokrzywdzonej, jak również sami możemy czuć się bezpiecznie wiedząc, iż ktoś potrafi udzielić nam takiej pomocy w przypadku zagrożenia. Szkolenia BHP zapoznają kursantów ze szkodliwymi dla zdrowia, a nawet życia czynnikami, które mogą mieć miejsce na piastowanym przez nas stanowisku pracy. A także szkolenia BHP wyposażają w wiedzę, jak działać zapobiegawczo, by nie doszło do niemiłych niespodzianek podczas wykonywania pracy. Reasumując: szkolenia BHP mają na celu przygotowanie pracownika do wykonywania pracy w sposób bezpieczny i uczą, jak zachować się w sytuacji ewentualnego zagrożenia.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Testy Multiselect policja

    Testy psychologiczne dla kandydata na policjanta Tak naprawdę, tylko pewien procent populacji nadaje się do pracy w policji. To trudny zawód, który wymaga żelaznej psychiki. To ona w dużej mierze zadecydują, czy praca w policji okaże się spełnieniem marzeń, czy też wielkim rozczarowaniem dla obu stron. Z tego też względu nie powinno nikogo dziwić, że…

    Read more
  • Szkolenie z asertywności

    Szkolenie z asertywności – jak nauczyć się być asertywnym? Asertywność to (obok empatii) podstawowa umiejętność wchodząca w skład inteligencji emocjonalnej. Czym tak naprawdę jest asertywność? To posiadanie i pozbawiona agresji umiejętność wyrażania własnego zdania i emocji, które nie narusza granic naszych oraz innych osób. Asertywność to także obrona własnych praw w różnych sytuacjach społecznych. Asertywne…

    Read more