Teorie onkogenezy

Nie ustalono dotychczas z całą pewnością, czy transformacja nowotworowa zaczyna się tylko w jednej komórce lub w kilku komórkach w sposób zupełnie przypadkowy, czy też występuje w sposób zdeterminowany w wielu komórkach danej tkanki. Z doświadczenia histopatologii nowotworów wiadomo, że nowotwór powstaje często wieloogniskowo. W niektórych rakach, np. szyjki macicy i skóry, nie ma ostrej granicy między nowotworem a tkanką zdrową, widać natomiast stopniowe przejście od miejsc z wszystkimi cytologicznymi cechami złośliwości, poprzez miejsca ze zmienionymi morfologicznie komórkami, do komórek prawidłowych. Sugeruje to stopniowe złośliwienie prawidłowych komórek w miarę rozszerzania się sprawy. Inaczej mówiąc, sugeruje to ciągłą transformację otaczających komórek prawidłowych w miarę wzrostu guza. Z badań doświadczalnych wynika, że nowotwór powstaje z jednej transformowanej komórki lub zaledwie z kilku komórek na ograniczonym obszarze. Wiadomo jednak, że niektóre raki mają zdolność stymulowania fizjologicznej hiperplazji otaczających komórek prawidłowych. Możliwe więc, że proces nowotworowy zaczyna się od transformacji jednej komórki, nowotwór może jednak stymulować w sąsiadujących komórkach powstawanie zmian morfologicznych nie dziedziczących się. Teorie, starające się wytłumaczyć, w jaki sposób omówione uprzednio czynniki karcynogenne oddziałują na komórkę, prowadząc do jej transformacji nowotworowej, można podzielić na dwa rodzaje: jedne zakładają, że komórka nowotworowa powstaje w wyniku mutacji somatycznej, inne przyczyny nowotworu widzą w nieprawidłowym różnicowaniu się komórek.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Przedszkole Wilanów

    Przedszkole Wilanów Wszyscy rodzice na pewnym etapie życia swojego dziecka powinni zdecydować o tym, do jakiego przedszkola pójdzie ich dziecko. Z jakiegoś powodu bowiem nie możemy zostawić dzieci w domu. Najczęściej tym powodem jest nasza praca, albo to, że nie możemy zorganizować innej opieki. Warto więc namówić dziecko na takie rozwiązane – tym bardziej, że…

    Read more
  • Hologramy semestralne

    Czym są hologramy semestralne? Przed rozpoczęciem „właściwego” studiowania, student ma do załatwienia wiele formalnych spraw. Jedną z nich jest złożenie wniosku i odebranie legitymacji studenckiej. Legitymacja taka sama w sobie pełni wiele różnych funkcji, jednak podstawową jest zaświadczanie o tym, że jej posiadacz jest studentem uczelni wyższej. Za pomocą legitymacji studenckiej, student może uzyskiwać zniżki…

    Read more