Uprawki pozniwne

W zmianowaniu spełniał on dotychczas ważną rolę w zwalczaniu chwastów i zależnie od nasilenia ich występowania powinien być nadal stosowany w czasie- rotacji. Planując dobór i następstwo roślin w zmianowaniu należy uwzględnić odpowiednie przerwy, aby znalazł się czas na poprawne wykonanie niezbędnych uprawek pożniwnych. Rozpowszechnienie chemicznego zwalczania chwastów naruszyło jednak i tutaj dotychczasowe zasady. Wprawdzie zmalała rola tych upraw, ale jednocześnie wzrosła groźba zatruwania gleby i roślin. Herbicydy stały się ważnym, nowoczesnym elementem kompleksowego zwalczania chwastów i muszą być odpowiednio umieszczone w zmianowaniu. Niektóre z nich mogą dłużej pozostawać w glebie i działać nie tylko na chwasty, lecz i na roślinę uprawianą w następnych latach zmianowania. Działanie to, ze względu na selektywność herbicydów, jest zazwyczaj ujemne. Poza tym wspomniane już zjawisko kompensacji chwastów może doprowadzić do nadmiernego zachwaszczenia niektórymi gatunkami. Dobór herbicydów musi być zatem dostosowany do rodzaju zachwaszczenia, następstwa roślin, zsynchronizowany z innymi zabiegami odchwaszczającymi i odpowiednio zmieniany. Między czynnikami przyrodniczymi i agrotechnicznymi istnieje ścisła zależność. W zmianowaniu zatem jest możliwość, oczywiście do pewnych granic, niwelowania, np. ujemnego wpływu nieodpowiednich warunków siedliska ? odpowiednią agrotechniką tirówka.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Kurs osteopatii

    Kurs osteopatii Czym jest osteopatia? Kto powinien skorzystać z kursu osteopatii? Najprościej można powiedzieć, że osteopatia to metoda, w której poprzez badanie manualne stawia się diagnozę i leczy osoby chore. Osteopatia pomaga w leczeniu stanów zapalnych tkanek, rwy kulszowej, bólu kręgosłupa, a także stanów depresyjnych, lękowych i zespołów psychosomatycznych. Na czym polega kurs osteopatii? W…

    Read more
  • Szkolenie z asertywności

    Szkolenie z asertywności – jak nauczyć się być asertywnym? Asertywność to (obok empatii) podstawowa umiejętność wchodząca w skład inteligencji emocjonalnej. Czym tak naprawdę jest asertywność? To posiadanie i pozbawiona agresji umiejętność wyrażania własnego zdania i emocji, które nie narusza granic naszych oraz innych osób. Asertywność to także obrona własnych praw w różnych sytuacjach społecznych. Asertywne…

    Read more