Warunki przyrodnicze

Gleby, które chcemy zasilić ściekami, powinny być przewiewne i przepuszczalne. Według Boćki najbardziej nadają się do tego celu piaski luźne, słabo gliniaste i naglinowe. Na gruntach słabo przepuszczalnych i torfach głębokich mogą występować rozmaite kłopoty związane ze stopniowym ich zamulaniem, a nawet zabagnieniem. Do nawadniania najlepsze są tereny lekko pochylone lub płaskie. Przy większych spadkach występują w różnym nasileniu spływy powierzchniowe zagrażające zanieczyszczeniem odbiorników. W terenach o drobnopagórkowatej rzeźbie mogą powstać cuchnące zastoiska. Według cytowanej już Instrukcji Ministerstwa Rolnictwa poziom wód gruntowych na polach nawadnianych powinien?znajdować się co najmniej poniżej głębokości 1,2 m. Wyjątkowo tylko przy niedużych jednorazowych dawkach dopuszczalne jest jego spłycenie na łąkach do około 1 m. Najczęściej zaleca się ostatnio rozprowadzanie ścieków za pomocą deszczowni. Pozwala to na dowolne ich dawkowanie i zdaje egzamin niemal w każdych warunkach topograficznych. Oprócz niewątpliwych cech dodatnich metoda ta ma szereg wad, do których należy zaliczyć wysokie koszty, zakażanie powietrza i powstawanie nie kontrolowanych spływów powierzchniowych po zamarzniętej lub przesyconej wodą glebie. Jeżeli jednak z tych czy innych powodów zdecydowano się na instalację deszczowni, musi ona być urządzeniem stałym. Ciągłe przenoszenie i składanie brudnych rur naraża obsługę na infekcję, a w czasie słot i mrozów jest czynnością niezmiernie uciążliwą.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Liceum zaoczne Warszawa

    Informacje o liceach zaocznych Informacje na temat liceów zaocznych mogą nas interesować pod wieloma względami. Pierwszym z nich jest teoria, kiedy to tylko hobbistycznie chcemy się dowiedzieć, jakie licea zaoczne funkcjonują w naszym mieście. Drugą opcją jest praktyka, kiedy to już w praktyce chcemy złożyć podanie o przyjęci do tej szkoły, bo zdecydowaliśmy się na…

    Read more
  • Szkolenia interpersonalne

    Szkolenia interpersonalne — czyli jak zrozumieć innych i być zrozumianym Pomimo ułatwionego kontaktu z innymi ludźmi, większość z nas posiada problem w komunikacji. Często nie tylko źle interpretujemy komunikat rozmówcy, ale również sami nie potrafimy wyrazić się w sposób zrozumiały dla naszego odbiorcy. Jak temu zaradzić? To proste. Z pomocą przychodzą nam szkolenia interpersonalne. W…

    Read more