Wspolczynnik umieralnosci

Współczynniki umieralności na nowotwory są wyższe u mężczyzn, niż u kobiet, gdyż najczęstsze u mężczyzn raki płuc i żołądka cechuje wysoka letalność. Przeżycie 5-letnie chorych na raka żołądka i płuc kształtuje się poniżej 10% przypadków. Natomiast w najczęstszych u kobiet rakach sutka i szyjki macicy 5-letnie przeżycie dotyczy więcej niż 50% chorych. Nowotwory związane ściślej ze sposobem odżywiania wykazują bardzo duże zróżnicowanie w zachorowalności i cechują się zmianami nasilenia w czasie. Obecnie przyjmuje się, że 60% nowotworów” powstających u kobiet i 40% u mężczyzn zależy w pewnym stopniu od sposobu odżywiania. Należą do nich raki: przełyku, żołądka, jelita grubego, trzustki, stercza i sutka. Istotne znaczenie w ich powstawaniu jest przypisywane zarówno nadmiarowi kalorii i pożywienia, szczególnie tłuszczów zwierzęcych, jak i względnym niedoborom, przede wszystkim witamin A i C. Do kancerogenów związanych z żywnością należą aflatoksyna i używane do konserwacji związki azotowe. Jakkolwiek fakt ten wydaje się zaskoczeniem w etiologii raka sutka poza uwarunkowaniem hormonalnym mają znaczenie nadmierne spożycie tłuszczu i otyłość. Uważa się, że tkanka tłuszczowa jest jednym z miejsc przetwarzania prekursorów w estrogen. Otyłość prowadzi do zwiększonej ich syntezy, podwyższonego poziomu we krwi, a w efekcie oddziaływania jako estrogennego promotora na tkankę gruczołową sutka.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Kurs osteopatii

    Kurs osteopatii Czym jest osteopatia? Kto powinien skorzystać z kursu osteopatii? Najprościej można powiedzieć, że osteopatia to metoda, w której poprzez badanie manualne stawia się diagnozę i leczy osoby chore. Osteopatia pomaga w leczeniu stanów zapalnych tkanek, rwy kulszowej, bólu kręgosłupa, a także stanów depresyjnych, lękowych i zespołów psychosomatycznych. Na czym polega kurs osteopatii? W…

    Read more
  • Szkolenia sprzedażowe – tak nauczysz się trafiać do klienta! Praca w handlu z pozoru wiąże się z umiejętnością sprzedaży – to wydaje się być zawarte w definicji takich zawodów. W rzeczywistości jednak nie istnieje coś takiego, jak jedna i niezmienna umiejętność sprzedaży albo szczególny talent, którego części z nas brakuje. Jeśli pracujesz w handlu, ale…

    Read more