Zadrzewienie w Polsce

Niemal na wszystkich kontynentach globu ziemskiego napotykamy ujemne skutki ingerencji człowieka w siedlisko naturalne. Nasilanie się powodzi, erozji wodnej i wietrznej, stepowienia i pustynienia, jałowienia, ugniatania i zmęczenia gleb, zatruwania ? wód, gleb, roślinności, powietrza i zwierząt ? prowadzi do wzrastającego zagrożenia podstaw bytowych ludzkości. Zniszczenie, jakie powoduje człowiek w przyrodzie, nie ominęło zarówno naturalnych zespołów leśnych europejskich, jak i rodzimych. Pogarszającą się sytuację leśnictwa i wynikające stąd straty dla gospodarki rolnej doskonale rozumiał gen. Dezydery Chłapowski już na początku XIX wieku. Swój pogląd wyraża w oryginalnej pracy ?O rolnictwie” w roku 1835 podkreślając klimatyczne, gospodarcze i estetyczne funkcje zadrzewień. Aby stanowisko to uzasadnić, zakłada na terenie posiadłości w Turwi pierwsze w kraju przeciwwietrzne pasy leśne na powierzchni około 10 tys. ha. Trafność tych pionierskich poczynań dokumentuje naukowo wiele lat później Wodziczko, alarmując społeczeństwo o tzw. stepowieniu Wielkopolski, ba ? nawet całej środkowej Polski, jak niedawno doniósł o tym Lambor. Wszyscy uczeni zgodnie wskazują na wylesienie krajobrazu jako jedną z zasadniczych przyczyn nadmiernego wysuszenia rozległej powierzchni naszego kraju.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Liceum zaoczne Warszawa

    Informacje o liceach zaocznych Informacje na temat liceów zaocznych mogą nas interesować pod wieloma względami. Pierwszym z nich jest teoria, kiedy to tylko hobbistycznie chcemy się dowiedzieć, jakie licea zaoczne funkcjonują w naszym mieście. Drugą opcją jest praktyka, kiedy to już w praktyce chcemy złożyć podanie o przyjęci do tej szkoły, bo zdecydowaliśmy się na…

    Read more
  • Eksperckie granice Każdy autor z pewnością kiedyś zastanawiał się jaki poziom reprezentują tworzone przez niego prace. Czy jest tylko przeciętny? A może zdobyta wiedza pozwala mu już na pisanie artykułów eksperckich? Tu właśnie pojawia się kluczowy termin – fachowiec, czy też profesjonalista. Kto z czystym sumieniem może się tak określić i jak daleko sięgają eksperckie…

    Read more