Zasoby gleby

Nasze gleby nie zawierają większych naturalnych zasobów azotu dostępnego dla roślin i dlatego nawożenie organiczne i mineralne musi pokryć całkowicie zapotrzebowanie roślin na ten składnik z uwzględnieniem strat spowodowanych wypłukiwaniem i denitryfikacją. Udział azotu w globalnej masie stosowanych składników pokarmowych na świecie rośnie przeważnie szybciej niż pozostałych. Tendencje takie widoczne są również w Polsce. Fosfor jest składnikiem pokarmowym, który w dużym stopniu niweluje niekorzystne objawy występujące we wzroście i rozwoju roślin, wywołane nadmiarem azotu w glebie. W warunkach dobrego zaopatrzenia w fosfor utrzymana jest wierność plonów. Znany od dawna jest fakt prawidłowego wykształcania się części generatywnych roślin oraz zwiększania sztywności łodyg, co przeciwdziała wylęganiu. Z nowszych badań wynika, że dotychczas nie doceniano wpływu fosforki na wielkość i jakość plonów roślin okopowych ? korzeni buraka cukrowego i bulw ziemniaka. Intensywne nawożenie fosforem zwiększa jego zawartość w roślinach, lecz w znacznie mniejszym stopniu, niż zachodzi to w wypadku azotu czy potasu.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Gry ćwiczące umysł

    Istota umysłu Przez wiele lat uczęszczamy do najróżniejszych rodzajów szkół jak i uczelni, pozwala to nam na zdobywanie wiedzy przydatnej w późniejszym okresie naszego życia. Jednak czy przez tak długi okres czasu spędzany w szkole doświadczamy ćwiczeń pozwalających na lepsze funkcjonowanie naszego umysłu? Otóż nie. Będąc dziećmi regularnie rozwiązujemy najróżniejsze łamigłówki, wykonujemy różne rodzaje ćwiczeń…

    Read more
  • Liceum wieczorowe Warszawa

    Jak pogodzić sport, z nauką ? Ostatnia klasa podstawówki, tyle czasu na to czekałaś. Masz już serdecznie dosyć swojej miejscowości i tych samych nauczycieli od 8 lat. Ponadto nauka to nie jest Twoje ulubione zajęcie, za to piłka siatkowa to jest, to co kochasz. Czujesz, że musisz coś zmienić. Marzy Ci się wyjazd do innego…

    Read more