Zmianowanie

W naturalnych środowiskach roślinność bytuje głównie w mieszanych zespołach, które ulegają stałym, choć najczęściej powolnym zmianom. Takie kolejne następstwo zespołów na danym obszarze nazywa się sukcesją ekologiczną. W zespołach tych przeważają zazwyczaj rośliny wieloletnie. Różnorodność zespołu i trwałość roślin wpływają korzystnie na żyzność gleby. Występowanie w przyrodzie jednego, co roku tego samego gatunku roślin jednorocznych, wynika z ingerencji człowieka w środowisko i działa ujemnie na żyzność gleby. Rolnik stara się temu przeciwdziałać uprawiając różne rośliny w poszczególnych latach, siejąc je w mieszankach lub wprowadzając kultury wieloletnie. Rozróżniamy więc takie pojęcia rolnicze, jak siewy czyste i mieszane, rośliny jednoroczne lub wieloletnie, monokultury, czyli uprawy wieczyste. Następstwo roślin uzasadnione przyrodniczo i gospodarczo nazywamy zmianowaniem. Uwzględnia ono różne wymagania roślin, wzajemne ich oddziaływanie na siebie i charakter siedliska oraz ustala kolejność uprawy poszczególnych roślin na tym samym polu. Natomiast płodozmian jest pojęciem szerszym. Jest on zmianowaniem zaplanowanym z góry na szereg lat i pól w konkretnym gospodarstwie; wiąże się także z całokształtem jego produkcji. Oba pojęcia (zmianowanie i płodozmian) różnią się, choć potocznie używa się je często w tym samym znaczeniu.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

  • Kampanie dla influencerów

    Gdzie można szukać influencerów? Najprostszym sposobem na znalezienie influencera do współpracy jest po prostu samodzielne przeglądanie social media, wynajdywanie jakichś ciekawszych i pasujących do firmy kanałów, a następnie kontaktowanie się z twórcami i wysyłanie do nich zapytań o ewentualną współpracę. Można też skorzystać z wygodnych usług różnych agencji i platform, które same zrzeszają różnych wirtualnych…

    Read more
  • Przedszkole Wilanów

    Przedszkole Wilanów Wszyscy rodzice na pewnym etapie życia swojego dziecka powinni zdecydować o tym, do jakiego przedszkola pójdzie ich dziecko. Z jakiegoś powodu bowiem nie możemy zostawić dzieci w domu. Najczęściej tym powodem jest nasza praca, albo to, że nie możemy zorganizować innej opieki. Warto więc namówić dziecko na takie rozwiązane – tym bardziej, że…

    Read more